صحرای عرفات با دیدی متفاوت

صحرای عرفات با دیدی متفاوت

صحرای عرفات در حومه شهر مکه قرار دارد که حجاج در روز دوم حج در این منطقه مستقر می شوند.

 

  • کد نمایش افراد آنلاین