گوجه فرنگی

یکی از نمونه های بارز تهاجم فرهنگی اینه که:

سالهاست در تولید گوجه فرنگی خودکفا شدیم ولی اسمش هنوز به گوجه ملی تغییر نکرده!!!

بعله

  • کد نمایش افراد آنلاین