السلام علیک یا کاظم الغیظ


غربتی عجیب...
مردی تنها و آرام میشکند در دیاری که امروز غرق عزاست..
چه خبر است مگر؟؟
امشب چه خبر است که از جانب توس صوت حزین قرآن
و از جانب قم،شیون دختری زهرا نشان می آید؟
و از آن سو در عراق..
کبوتران حرم کاظمین به عزا مینشینند...
کوس عزای مردی غریب در عرش به صدا در آمده و مادرش بر بالین اوست...
السلام علیک یا کاظم الغیظ

[ 1394/02/23 ] [ 21:42 ] [ خادمة الزهرا ]
  • کد نمایش افراد آنلاین