X
تبلیغات
رایتل

مدیر عامل شبکه فارسی زبان فارسی وان گفت؟!


مدیر عامل شبکه فارسی زبان فارسی وان (farsi1) مهمان برنامه ی صدای آمریکا (voa) بود. وقتی مجری برنامه از او پرسید : برنامه آینده شما چیست؟ گفت تا سال 2020کاری می کنیم
که مردهای ایرانی خودشان زن هایشان را برای نمایش دادن از خانه بیرون بیاورند.
مجری برنامه گفت: مگر می شود مردهای ایرانی با آن غیرتشان همچین کار ی انجام بدهند؟!
درجواب این سوال مهمان برنامه گفت: وقتی قورباغه را در آب صد درجه بیندازی یک دفعه بیرون می پرد، چون خیلی داغ است.اما وقتی یک قورباغه را داخل آب خنک بیندازی برایش خوب است
و وقتی آرام آرام آب جوش بیاید، قورباغه با این که گرمش است و می خواهد بیرون بپرد اما دیگر توانی برای بیرون پریدن ندارد. ما کاری می کنیم که زن های ایرانی آرام آرام تا جایی پیش بروند
که دیگر خودشان بدانند که راهی برای برگشت ندارند... .


[ 1394/02/13 ] [ 22:32 ] [ خادمة الزهرا ]
  • کد نمایش افراد آنلاین