X
تبلیغات
رایتل

معمای هوش یافتن عدد گمشده و رابطه اعداد

 در هر ردیف اعدادی قرار داده شده اند. آیا شما میتوانید در یک دقیقه عدد گمشده را بدست آورید؟

8  2  6  8
0  3  9  6
4  2  7  5
؟  3  9  9


 

 پاسخ عدد 6 هستش. در هر ردیف رقم های اول و دوم با هم جمع بسته شده و حاصل در عدد 2 ضرب شده. برای نمونه در ردیف اول حاصل جمع 6 با 8 میشه 14 و اگر در 2 ضرب بشه پاسخ 28 هستش یعنی دو رقم انتهائی . در ردیف های دوم و سوم هم به این شکل . حالا در ردیف آخر اگر 9 و 9 رو جمع کنیم و در 2 ضرب کنیم به 36 می رسیم

[ 1394/02/01 ] [ 23:17 ] [ خادمة الزهرا ]
  • کد نمایش افراد آنلاین