X
تبلیغات
رایتل

آخرین فرصت


ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯿﮕﺮﺩﺩ،

ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎﺷﺪ،

ﻭﻗﺘﯽ ﭘﺸﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺮﮒ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﯽ،

ﺻﺪﺍﯼ ﺧِﺲ ﺧِﺲ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺁﺯﺍﺭﺕﻣﯿﺪﻫﺪ،

ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺸﺎﻥ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯽ،

ﺑﺮﻕ ﻣﯿﺰﻧﺪ، ﭘﻮﺯﻩ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺧﯿﺲ ﺍﺳﺖ.

ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺩﻧﺪﺍﻧﻬﺎﯼ ﺗﯿﺰﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ

ﻭ ﭘﻮﺯﺧﻨﺪﻫﺎﯼ، ﻣﻌﻨﺎ ﺩﺍﺭﯼ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ.

ﺷﺎﯾﺪ ﺯﯾﺮِ ﻣﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ !

ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﯿﺪﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﭼﻪﮐﺴﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ...


  • کد نمایش افراد آنلاین