X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

خدای ما

ﻣـــــﻦ ﺧـــــــــــﺪﺍﯼ ﻏـــــﺮﻭﺭﻡ ......
ﺭﻗـﻴـــــﺐ ﺑﺒﻴــــــــﻨﻢ ﻧﻤـــﻲ ﺟﻨﮕـــــــــــﻢ ....
ﭘـــﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﺸــــــــﻖ ﻭ ﺍﺣـﺴـــﺎﺳــــﻢ ﻣــــﻲ ﮔـــــــﺬﺍﺭﻡ .....
ﻭ ﻣـــــﻴﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺧﺎﻟـــــــــــﻲ ﻣـــــــﻲ ﻛـﻨــــــﻢ ...
ﺁﻫـــﻮﻳــــــﻲ ﻛـــــﻪ ﺑـــــﻪ ﻛــﻔﺘـــــﺎﺭ ﭼﺸﻤـــــــــﻚ ﺑﺰﻧــــــــﺪ .....
ﻟﻴﺎﻗـــــــــﺖ ﻧـــﺪﺍﺭﺩ ....
ﺯﯾــــﺮ ﺳــــﺎﯾـﻪ گـــــــــــﺮگـــــــــــ..... ﺯﻧﺪﮔـــــــــــﻲ ﻛـــــﻨﺪ ....
ﺣﻘـــــــــﺶ ﺍﺳـــــــﺖ ....
ﺧـــــــﻮﺭﺍﻙ ﻫﻤــــــﺎﻥ .... ﻛﻔـﺘــــــــﺎﺭ ﺷـــــــــﻮﺩ !!!!

  • کد نمایش افراد آنلاین