X
تبلیغات
رایتل

ادعا

هر عددی که  دوست دارید در نظر بگیرید ( مثلا عدد 674328 )


تعداد رقمهای این عدد را شمرده و آنرا بنویسید ( در این مثال 6 می شود )


سپس تعداد ارقام زوج را شمرده کنار عدد قبلی قرار دهید ( تعداد زوجها 4 است پس داریم 64 )


حال تعداد ارقام فرد را شمرده کنار عدد قبلی قرار دهید ( تعداد فردها 2 است پس داریم 642 )


هم اکنون عدد 642 را داریم با این عدد نیز مراحل با لا را تکرار کرده


تعداد رقمهای این عدد را شمرده و آنرا بنویسید ( 3 می شود )


سپس تعداد ارقام زوج را شمرده کنار عدد قبلی قرار دهید ( تعداد زوجها 3 است پس داریم 33 )


حال تعداد ارقام فرد را شمرده کنار عدد قبلی قرار دهید ( تعداد فردها 0 است پس داریم 330 )

حالا برای عدد 330 این کار را انجام می دهیم


تعداد رقمهای این عدد را شمرده و آنرا بنویسید ( 3 می شود )


سپس تعداد ارقام زوج را شمرده کنار عدد قبلی قرار دهید ( تعداد زوجها 1 است پس داریم 31)


حال تعداد ارقام فرد را شمرده کنار عدد قبلی قرار دهید ( تعداد فردها 2 است پس داریم 312 )


در این مثال مشاهده نمودیم که آ خر به 312 رسیدیم


ما ادعا می کنیم که هر عدد طبیعی با این روال به 312 ختم می شود باور ندارید امتحان کنید

  • کد نمایش افراد آنلاین