X
تبلیغات
رایتل

حسین پناهی و معلم ریاضی حسین پناهی و معلم ریاضی !

روی دیوار بهزیستی نوشته بود :

" شیر مادر و مهر مادر جایگزین ندارد "

شیر مادر نخورده ، مهر مادر پرداخت شد

پدر یک گاو خرید و من بزرگ شدم

اما هیچ کس حقیقت مرا نفهمید

جز معلم ریاضیم که میگفت : " گوساله بتمرگ "

زنده یاد حسین پناهی

  • کد نمایش افراد آنلاین